Fundusze

Union Investment TFI

Nowe fundusze w ofercie Union Investment TFI

W ofercie Union Investment TFI pojawiły się trzy nowe fundusze typu absolute return: akcyjny, dłużny i globalny. Ich formuła jest zamknięta, kierowane są do wąskiego grona odbiorców. Najważniejszym ich celem, poza wypracowaniem zysku bez względu na panujące warunki rynkowe, ma być kontrola poziomu ryzyka. Zarządzający pierwszego z nich UniAbsolute Return Akcyjny mają budować przewagę poprzez odpowiednią selekcję spółek zarówno niedowartościowanych,

Akcje

korekta jest blisko

Sygnały świadczące o końcówce rajdu cen akcji

Od dna odnotowanego w lutym indeks nowojorskiej giełdy S&P500 wzrósł o 16,1 proc. Według banku Stifel fala zwyżek dojrzewa do korekty, która może nastąpić w letnich miesiącach. Jej dno wypadnie w okolicach pułapów notowanych przez S&P500 obecnie, to zaś da inwestorom możliwość zajęcia długich pozycji przed ostatnią falą hossy w USA. Specjaliści z banku Stifel w comiesięcznej strategii wytypowali sześć

Obligacje

obligacje rynków wschodzących

Obiecujące obligacje rynków wschodzących

Blisko jedna trzecia rządowych obligacji skarbowych krajów rozwiniętych ma ujemne rentowności. Zjawisko to przybrało na sile po czerwcowym referendum w Wielkiej Brytanii. Zarządzający rynkiem długu zmagają się z coraz większymi trudnościami związanym z budowaniem dodatnich rentowności na portfelu. Aby osiągnąć cel zwiększają ekspozycje na ryzyko poprzez zakupy obligacji high yield oraz obligacji rynków wschodzących. Te ostatnie, szczególnie na tle obligacji

Bydgoszcz sale na weselaBydgoszcz Lokale Weselne