Fundusze

Union Investment TFI

Nowe fundusze w ofercie Union Investment TFI

W ofercie Union Investment TFI pojawiły się trzy nowe fundusze typu absolute return: akcyjny, dłużny i globalny. Ich formuła jest zamknięta, kierowane są do wąskiego grona odbiorców. Najważniejszym ich celem, poza wypracowaniem zysku bez względu na panujące warunki rynkowe, ma być kontrola poziomu ryzyka. Zarządzający pierwszego z nich UniAbsolute Return Akcyjny mają budować przewagę poprzez odpowiednią selekcję spółek zarówno niedowartościowanych,

Akcje

korekta jest blisko

Sygnały świadczące o końcówce rajdu cen akcji

Od dna odnotowanego w lutym indeks nowojorskiej giełdy S&P500 wzrósł o 16,1 proc. Według banku Stifel fala zwyżek dojrzewa do korekty, która może nastąpić w letnich miesiącach. Jej dno wypadnie w okolicach pułapów notowanych przez S&P500 obecnie, to zaś da inwestorom możliwość zajęcia długich pozycji przed ostatnią falą hossy w USA. Specjaliści z banku Stifel w comiesięcznej strategii wytypowali sześć

Obligacje

obligacje w walutach obcych

Obligacje w walutach obcych

Emisje obligacji firm w walutach obcych nie są na polskim rynku czymś nieznanym, ale należą do rzadkości. Ustawa o obligacjach nie ogranicza możliwości emitowania papierów dłużnych denominowanych w walutach obcych, kierowanych na rynek krajowy, do rodzimych inwestorów. Firmy mają szeroką gamę możliwości w tym zakresie. Emisja obligacji w walucie innej niż rodzima, wiąże się z dodatkowym ryzykiem, zarówno po stronie

Bydgoszcz sale na weselaBydgoszcz Lokale Weselne